Griffin Kft. | Tűzvédelem Győr, munkavédelem Győr
 • Tűz- és munkavédelmi szolgáltatások, már Győrben is!
 • info@griffinkft.hu
 • +36 70 453 0965

Tűzvédelem

Tűzvédelmi szabályzat elkészítése

A munkahelyen betartandó alapvető tűzvédelmi szabályokat a Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg, amely szabályozza a létesítmény egészében és a hozzá tartozó külterületek figyelembevételével a tűzvédelmet érintő kérdéseket.

Tűzvédelmi szabályzatot akkor kell elkészíteni, ha a következő feltételek egyike teljesül:

 • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak
 • az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az ötven főt
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.


Tűzriadó terv elkészítése

A tűzriadó terv egy szöveges - rajzos dokumentum, amely minden esetben a helyi tűzvédelmi sajátosságokat veszi figyelembe.

A Tűzriadó Terv a Tűzvédelmi Szabályzat részét képezi az alábbi esetekben:

 • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészeknél/építményeknél, létesítményeknél
 • azoknál a létesítményeknél, ahol egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat
 • kereskedelmi szálláshelynél
 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyeknél, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat
 • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményeknél és szabadtereknél, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő
 • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményeknél és szabadtereknél

A Tűzriadó Terv tartalmát minden dolgozónak ismernie kell, a benne található információkat tűzesetkor kötelesek használni. Ennek érdekében a Tűzriadó Terv ismeret anyagának visszaellenőrzéseként kötelező évente tűzriadó próbát tartani.


Tűzriadó gyakorlat megtartása

Tűzriadó gyakorlat azért fontos, mert tudni kell kinek mi a feladata egy tűzeset (havária) esetén. Azoknál a vállalkozásoknak kell évente megszervezni, akik Tűzriadó Terv készítésre kötelezettek. A gyakorlat során a dolgozóknak pontosan meghatározott feladataik vannak és tisztában kell lenniük a következőkkel:

 • maga a tűzjelzés megtétele
 • a riasztási rend (mikor és kit riasztanak)
 • a létesítmény (munkahely) elhagyásának módja
 • tűz esetén szükséges tennivalókat (áramtalanítás, főelzárók lekapcsolása, stb.)
 • főbb veszélyforrások megnevezése
 • a létesítmény helyszínrajza
 • a kiürítési útvonalak és a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölése

A tűzriadó gyakoroltatás akkor sikeres, ha a kiürítés időtartalma a meghatározott időintervallumon (jogszabály által meghatározott - számított idő) belül van.

A Tűzvédelmi dokumentációt nem elég elkészíteni, folyamatosan nyomon kell követni annak érvényességét és betartását. Ennek legmegfelelőbb módja a Tűzvédelmi szemle. A szemle során a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrizzük, a szemlén tapasztalt pozitív és negatív észrevételeket minden esetben egy jegyzőkönyvben foglaljuk össze. A tűzvédelmi szemle vagy bejárás jegyzőkönyvében nemcsak az észrevételeket tesszük közzé, hanem az esetleges negatív tapasztalatok megoldási javaslatait is.


Üzemeltetési dokumentáció elkészítése

Az 54/2014. (XII.5) BM rendelet kimondja, hogy minden munkáltatónál, vállalkozásnál ahol vannak tűzvédelmi eszközök vagy rendszerek (pl.: tűzoltókészülék, tűzcsap, irányfények, stb.) a tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell rendszeresíteni. Mi vállaljuk ennek elkészítését és folyamatos felülvizsgálatát.


Tűzvédelmi oktatás megtartása

Azért kell részt venni minden munkavállalónak a tűzvédelmi oktatáson, mert ez készíti fel a tűzesetek elkerülésére és elhárítására. A tűzvédelmi oktatások során a munkavállalók megismerik speciálisan a munkaterületre jellemző tűzvédelmi veszélyeket, a munkafolyamatokat és a hozzájuk tartozó tűzeseti teendőket. Esetleges tűzesetnél a bejelentés módját (“Hogyan? Kit? Mikor? Mit mondjunk el?”) A kezdeti tűzoltási lehetőségeket, tűzoltótechnikai eszközök (pl: poroltó, tűzcsap) helyét, használati módját, illetve a tűzvédelmi szabályzatot és ha van a tűzriadó tervet is.

Tűzvédelmi oktatáson minden munkavállalónak részt kell vennie munkába álláskor ezt követően évente egyszer az ismétlő oktatásokon. Az oktatások tényét naplóban kell rögzíteni majd aláírással hitelesíteni a jelenlétet mind az oktatónak mind a munkavállalónak.

A Tűzvédelmi oktatásokat egy tematika szerint kell elvégezni - ezen tematika belső szabályozásnak minősül - amelynek tartalmát az oktatási naplóba fel kell jegyezni.